Arbetsprov för hjärtat – en utförlig guide

08 april 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Att ta hand om vårt hjärta är avgörande för vår övergripande hälsa och välbefinnande. Ett av de många verktygen som används för att bedöma hjärtats funktion är ett arbetsprov, även känt som en stressprov eller en tränings-elektrokardiogram (EKG). Detta test, som vanligtvis utförs under överinseende av medicinskt utbildad personal, ger värdefull information om hur hjärtat reagerar på ansträngning och kan avslöja eventuella underliggande hjärtproblem. I denna artikel ska vi utforska arbetsprov för hjärtat i detalj, inklusive dess syfte, hur det utförs, förberedelser inför testet, tolkning av resultat och mycket mer.

Syftet med arbetsprov för hjärtat

Arbetsprov för hjärtat är avsett att utvärdera hjärtats prestanda och dess förmåga att hantera fysisk ansträngning. Det används oftast för att diagnostisera eller utesluta hjärtproblem såsom koronarartärsjukdom (CAD), hjärtklaffssjukdomar och arytmier. Dessutom kan det ge läkare och kardiologer värdefull information om en patients risk för hjärt-kärlsjukdomar samt övervaka effekterna av behandlingar och mediciner.

Hur arbetsprov för hjärtat går till

Arbetsprov för hjärtat utförs vanligtvis på en klinik eller sjukhus under överinseende av medicinskt utbildad personal, vanligtvis en läkare eller en kardiolog. Här är en översikt över hur testet vanligtvis går till:

 • Förberedelser: Innan testet börjar, kommer patienten att genomgå en grundlig hälsoundersökning och diskutera sin medicinska historia med sin läkare. Det är viktigt att informera läkaren om eventuella tidigare hjärtproblem, mediciner som tas regelbundet, och eventuella symtom som upplevs.
 • Placering av elektroder: Patienten kopplas till en EKG-maskin med hjälp av elektroder som placeras på bröstet, armar och ben. Dessa elektroder registrerar hjärtats elektriska aktivitet under hela testet.
 • Starta testet: Testet inleds med en kort viloperiod där patienten får vila bekvämt medan EKG registreras. Därefter börjar patienten gradvis att öka sin fysiska ansträngning, antingen genom att gå på en löpband eller cykla på en stationär cykel.

arbetsprov

 • Ökad belastning: Under testet ökas belastningen gradvis genom att öka hastigheten och lutningen på löpbandet eller motståndet på cykeln. Målet är att få patienten att nå en måttlig till hög intensitetsnivå, där hjärtfrekvensen ökar avsevärt.
 • Övervakning och registrering: Under hela testet övervakar läkaren eller det medicinska teamet patientens blodtryck, hjärtfrekvens och EKG. Eventuella symptom eller oregelbundenheter noteras och tas på allvar.
 • Avslutning av testet: Testet avslutas antingen när patienten når sin maximala hjärtfrekvens, upplever symtom som kräver avbrott eller när läkaren anser att tillräcklig information har samlats in.
 • Efter testet: Efter testet får patienten tid att sakta ner och vila medan läkaren övervakar deras återhämtning. Resultaten tolkas och diskuteras med patienten, och eventuella ytterligare steg eller behandlingar föreslås vid behov.

Förberedelser inför ett arbetsprov

För att säkerställa att arbetsprov för hjärtat är säkert och effektivt, är det viktigt för patienter att följa vissa förberedelser:

 • Medicinering: Patienter kan behöva justera sin medicinering inför testet, så det är viktigt att följa läkarens instruktioner noggrant. Vissa läkemedel, särskilt beta-blockerare, kan behöva avbrytas några dagar innan testet för att ge mer exakta resultat.
 • Mat och dryck: Det är oftast rekommenderat att undvika tunga måltider och koffein minst två till tre timmar före testet för att minska risken för obehag under träningen.
 • Bekväma kläder: Patienter bör bära lösa, bekväma kläder och skor som är lämpliga för fysisk aktivitet.

Tolkning av resultat

Efter att arbetsprov för hjärtat är avslutat, tolkar läkaren eller kardiologen resultaten noggrant för att bedöma hjärtats hälsa och funktion. Några av de vanliga aspekterna som beaktas vid tolkningen av resultaten inkluderar:

 • Hjärtfrekvens: En normal ökning av hjärtfrekvensen under träningen är förväntad. En onormalt snabb eller långsam hjärtfrekvens kan indikera problem.
 • Blodtryck: Blodtrycket bör öka gradvis under träningen. En avvikelse från detta mönster kan indikera hjärtproblem.
 • EKG-förändringar: Läkaren utvärderar eventuella förändringar i EKG under träningen, såsom oregelbundenheter i hjärtrytmen eller tecken på syrebrist i hjärtat.
 • Symptom: Eventuella symtom som bröstsmärta, andnöd eller yrsel under testet tas på allvar och kan indikera underliggande hjärtproblem.

Fler nyheter